MPM-PLUS

Oprava miestnych ciest, chodníkov, cyklotrás

Firma MPM-PLUS sa zaoberá opravou miestnych komunikácií, ciest, cyklotrás chodníkov a iných aflatových plôch. Na opravu využíva dve metódy:

Oprava tryskovou metódou pomocou vysprávkovej súpravy vozoviek VSV 1000

Oprava pomocou univerzálneho infa nahrievaca KM2-18X

Oprava výtlkov tryskovou metódou

Na opravu ciest, chodníkov, cyklotrás využívame vysprávkovú súpravu VSV 1000. Výsledkom opravy je obnovenie alebo docasné zlepšenie spôsobilosti komunikácie. Viac v casti oprava ciest

vysprávková súprava VSV 1000oprava ciest tryskovou metódouvysprávková súprava VSV 1000

Oprava ciest infra nahrievacom KM2-18X

Vysprávková súprava KM2-18X je lahký univerzálny infa nahrievac, môže byt jednoducho premiestnený a do tažko dostupných oblastí... viac v casti oprava ciest.

vysprávková súprava VSV 1000oprava ciest tryskovou metódou

Klimatizácie

Firma MPM-PLUS sa zaoberá predajom a montážov klimatizácií.... viac v casti klimatizácie

MPM-STAV

Naša sesterská spolocnost MPM-STAV sa zaoberá hlavne zateplovaním obytných domov, polyfunkcných a priemyselných budov. Dalšou cinnostou sú výškové práce s použitím horolezeckej techniky... viac v casti MPM-STAV.